Машенцева Л.Д.

Життєпис:

Машенцева Людмила Дмитрівна (06.08.1929, м. Волгоград, Росія), канд. геогр. наук, доц.

З відзнакою закінчила географічний ф-т Київ. ун-ту, у 1953 направлена на роботу в Президію ВР України. У Київ. ун-ті працювала на геодезії та картографії каф.: асист., з 1970 доц. Канд. дис. “Комплексне великомасштабне картографування України” (1969). Досліджувала питання тематичного та комплекс. атласного картографування. Викладала нормат. та спец. курси: “Мат. картографія”, “Картографічне креслення та оформлення карт”, “Тематичні карти”. Автор понад 50 наук. праць.

Осн. праці: Некоторые особенности картографирования эрозионного рельефа южной части правобережья Киевского Придніпров’я. К., 1974; Про автоматизоване складання карт рельєфу. К., 1981 (в соавт.); Математическая картография. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу. К., 1985; Проектирование, составление и издание карт и атласов. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу. К., 1985 (у співавт.); Картографическое черчение и оформление карт. К., 1986 (в соавт.).

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

А.М. Молочко