Медина В.С.

Медина В.С.
Життєпис:

Медина Василь Степанович (31.12.1907, с. Мединівка, тепер Житомир. обл. – 14. 03.1980, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., фізико-географ.

Закінчив 1940 геол.-геогр. ф-т Київ. ун-ту. 1940-41 асп. КДПІ ім. О.М. Горького. 1941-44 заст. нач. геологорозвідки, інженер геологорозвідувального тресту “Казцветметразведка”. У Київ. ун-ті з 1944: викл., старш. викл., з 1956 доц. фізичної географії каф. Канд. дис. “Межиріччя Дніпра Південного Бугу (фізико-географічна характеристика)” (1951).

Декан геогр. ф-ту КДПІ ім. О.М. Горького. Сфера наук. досліджень: проблеми заг. землезнавства, організації наук. роботи географів. Автор 38 наук. праць.

Осн. праці: Гідрографія УРСР.  К., 1958; Рельєф УРСР. К., 1958; Поверхня землі та головні риси її будови: Посіб. Львів, 1960; Фізична географія: Посіб. К., 1964; Основи загального землезнавства: Посіб К., 1966.

Л-ра: Географи Київського університету. Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1975, спр. 33-ПВС.

М.Д. Гродзинський