Мельничук А.Л.

Мельничук А.Л.
Життєпис:

Мельничук Анатолій Леонідович (26.11.1973, м. Бердичів Житомир. обл.), канд. геогр. наук, асист., соціо-економіко-географ.

Закінчив 2000 географічний ф-т Київ. ун-ту. З 2003 працює у Регіональних проблем економіки і політики НДЛ Київ. ун-ту: мол. наук. співроб., з 2009 наук. співроб.

Канд. дис. “Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення України” (2004). Фахівець у галузі природно-техногенної безпеки життєдіяльності населення. Розробив методику районування території за рівнем природно-техногенних небезпек та схему відповідного районування території України. Автор 47 наук. праць.

Осн. праці: Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: Монографія / За ред. Я.Б. Олійника. К., 2006 (у співавт.), Регіональна економіка: Навч. посібн. / За ред. Я.Б. Олійника. К., 2007, 2008 (у співавт.), Сучасні проблеми регіонального розвитку: навчальний посібник. К, 2009 (у співавт.).

Л-ра: Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.

О.Ю. Кононенко