Мельничук І.В.

Мельничук І.В.
Життєпис:

Мельничук Іван Васильович (19.08.1937, м. Клайпеда, Литовська  респ. – 26.26.2008, м. Київ), д-р геогр. наук, проф., палеогеограф, геоморфолог.

Закінчив 1961 географічний ф-т Чернів. держ. ун-ту. Навчався в асп-рі 1965-71, мол. наук. співроб. 1971-91 мол. наук. співроб., Вчен. секретар Відділення географії Ін-ту геол. наук АН УРСР. З 1991 у Київ. ун-ті: доц., 1994-2002 зав. каф. геоморфології та палеогеографії, 2002-04 проф.  Канд. дис. “Фауна молюсків антропогенних відкладів Лівобережжя Середнього Придніпров‘я” (1969), докт. дис. “Реконструкція плейстоценових ландшафтів і клімату басейнів Дніпра, Дністра і Дунаю” (1994).

Читав курси: “Палеогеографія”, “Основи фаціального аналізу”, “Дистанційні методи”, “Основи орг. наук. досліджень”, “Геологія та геоморфологія”. Досліджував четвертинні відклади України, проводив реконструкцію палеоландшафтів і клімату плейстоцену, займався міжрегіональною кореляцією четвертинних відкладів Європи.

Співавтор Стратиграфічної схеми антропогену України, яка використовується при великомасштабному геолого-геоморфологічному та інженерно-геологічному зніманні для буд-ва, меліорації та пошуків корисних копалин. Віце-президент УГТ (2000-04). Нагороджений медаллю “За освоєння цілинних і перелогових земель” (1956). Автор понад 150 наук. праць, 6 монографій.

Осн. праці: Розвиток антропогенових ландшафтів і клімату країн Центральної та Південно-Східної Європи. К., 1995; Деякі теоретичні питання розвитку ландшафтів України в антропогені. К., 1995; До прогнозу розвитку ландшафтів на найближчу та відділені перспективи. К., 1999; Зміни клімату в антропогені. К., 2002; Палеоландшафти України в антропогені. К., 2004.

Л-ра: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. К., 2008.

С.Ю. Бортник