Мезенцев К.В.

Мезенцев К.В.
Життєпис:

Мезенцев Костянтин Володимирович (27.06.1971, м Черкаси), д-р геогр. наук, проф., соціо-економіко-географ.

Закінчив 1993 географічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1992 інженер, асист., з 2002 доц., з 2007 проф. економічної та соціальної географії каф. Канд. дис. “Моделювання суспільно-географічних процесів в сільському адміністративному районі” (1997), докт. дис. “Суспільно-географічне прогнозування: теорія, методологія, практика” (2006).

Викладає курси: “Геогр. моделювання та прогнозування”, “Суспільно-географічне прогнозування”, “Інформ. менеджмент”. Фахівець у галузі регіон. політики, сусп.-геогр.  прогнозування, географії релігії. Розробив концепцію прогнозування регіон. розвитку; поглибив теорію суспільно-географічного районування, суспільно-географічні засади регіон. політики України; географії релігії світу та України, перцепційної географії України.

Автор понад 100 наук. праць.

Осн. праці: Географія релігій. К., 1998, 1999 (у співавт.); Регіональне прогнозування соціально-економічного розвитку. К., 2004; Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний  аспект. К., 2004 (у співавт.); Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку. К., 2005; Суспільно-географічні основи регіонального природокористування. К., 2006 (у співавт.), Атлас вчителя. К., 2010 (у співавт.), Довідковий атлас світу. К., 2010 (у співавт.).

Л-ра: Професорсько-викладацький склад кафедри економічної та соціальної географії // Економічна та соціальна географія, 1999. Вип. 48; Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал О.В. та ін. К., 2003; Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / За ред. Я.Б. Олійника. К., 2007; Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.

Я.Б. Олійник