Мезенцева Н.І.

Мезенцева Н.І.
Осн. праці::
Регіони України: пошук стратегій оптимального розвитку. Х., 1994 (у співавт.); Географія агропромислових комплексів. К., 1997 (у співавт.); Суспільно-географічне районування України. К., 2000 (у співавт.); Суспільно-географічні основи регіонального природокористування. К., 2006 (у співавт.).
Життєпис:

Мезенцева Наталія Іванівна (25.05.1966, смт Димер Київ. обл.), канд. геогр. наук, доц., соціо-економіко-географ.

Закінчила 1990 географічний ф-т Київ. ун-ту. З 1993 працює в Київ. ун-ті, з 2000 доц. економічної та соціальної географії каф. Канд. дис. “Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток агропромислових комбінатів” (1993).

Викладає курси: “Екон. та соц. географія України”, “Географія АПК”, “Географія праці”. Фахівець у галузі екон. та соц. географії України, географії агробізнесу та географії праці.

Розробила методику геогр. дослідження агропромислових комбінатів, продовольчої безпеки, агропродовольчих ринків, локальних та регіон. ринків праці, соц. безпеки регіонів; розвинула концепцію суспільно-географічного районування України; розробила власну методику викладання екон. та соц. географії України у вищій школі.

Автор 80 наук. праць.

Л-ра: Професорсько-викладацький склад кафедри економічної та соціальної географії // Економічна та соціальна географія, 1999. Вип. 48; Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я. Б., Бортник С. Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / За ред. Я. Б. Олійника. К., 2007; Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.

В.І. Дорошенко