Михайленко Н.М.

Михайленко Н.М.
Життєпис:

Михайленко Наталія Миколаївна (27.02.1955,  м. Київ), канд. геогр. наук, доц., фізико-географ.

Закінчила 1977 географічний ф-т Київ. ун-ту,  1983 асп-ру Укр. наук.-досл. гідрометеорологічному ін-ту. Працювала 1977-87 в Укр. наук.-досл. гідрометеорологічному ін-ті: інженер,  мол. наук. співроб.  У Київ. ун-ті: 1987-91 викл. каф. гуманіт. дисциплін підготов. ф-ту для інозем. громадян, 1991-93 викл. каф. гуманіт. дисциплін Інституту міжнародних відносин. З 1995 – на фізичної географії та геоекології каф. геогр. ф-ту.

Канд. дис. (наук. кер. д-р геогр. наук, проф. П.Г. Шищенко) “Біокліматична характеристика фізико-географічних областей Українських Карпат” (1994). Розробник навч. та спец. курсів:  “Основи екології та безпека життєдіяльності”, “Мед. географія”, “Екологія людини”.

Сфера наук. досліджень: мед. географія, екологія, мед. кліматологія. Автор понад 50 наук. праць.

Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

М.Д. Гродзинський