Міжега М.Я.

Міжега М.Я.
Осн. праці::
География транспорта СССР. К., 1981; Расселения городского населения. К., 1982; Некоторые экономико-географические проблемы крупного города. К., 1982; Методические указания по использованию математических методов в экономической географи. К., 1989.
Життєпис:

Міжега Микола Якович (14.03.1930, с. Ковчин Куликовського пов., тепер Чернігів. обл. – 25.04.1993, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., економіко-географ.

1950–51 курсант військ. авіац. уч-ща (м. Харків), 1951–52   Томського військ.-тех. уч-ща. 1952–55 ком. взводу у військ. частинах (м. Челябінськ). Закінчив 1961 Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1975: старш. викл., з 1982 доц. економічної географії каф.

Канд. дис. “Основні закономірності формування систем міських поселень в аграрно-індустріальних районах” (1973). Викладав курси: “Основи районного планування та містобудівництво”, “Організація проектно-планувальних робіт”,  “Географія транспорту”, “Мат. методи в економічній географії”.

Сфера наук. досліджень: економ. географія, закономірності формування просторової структури великого міста, закономірності розміщення населення на території м. Києва.

Автор 36 наук. праць.

Л-ра: Професорсько-викладацький склад кафедри економічної і соціальної географії // Економічна та соціальна географія, 1999. Вип. 48; Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університет імені Тараса Шевченка / За ред. Олійника. К., 2007; Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.Арх.: Архів КНУ ім. Тараса Шевченка, 1994, спр. 83-ПВС.

Я.Б. Олійник