Мороховський М.О.

Мороховський М.О.
Життєпис:

Мороховський Микола Олександрович (11.07.1957, м. Київ), канд. геогр. наук, старш. наук. співроб., геоморфолог. Закінчив 1980 географічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1988-98: старш. інженер, з 1989 мол. наук. співроб., 1994-98 старш. наук. співроб. НДЧ географічного факультету.

Канд. дис. “Морфоструктурні дослідження платформенної частини Правобережної України (на прикладі Середнього Придніпров’я та Волино-Поділля)” (1990). Займався теорет. та практ. аспектами морфоструктурного аналізу території України. Автор 20 наук. праць.

Осн. праці: Морфоструктурні дослідження платформенної частини Правобережної України. К.; Морфоструктурные исследования платформенной части Правобережной Украины (на примере Среднего Приднепровья и Волыно-Подолии): Автореферет дис. канд. геогр. наук. К., 1990; Палеогеоморфологические особенности Луцной кольцевой структуры. // Физическая география , 1989. Вып. 36.

Л-ра: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. 2008.

Ю.А. Сілецький