Мукомель І.Ф.

Мукомель І.Ф.
Життєпис:

Мукомель Ізраїль Феліксович (19.04.1906, м. Херсон – 27.04.1975, м. Одеса), д-р геогр. наук, проф., економіко-географ.

Закінчив 1929 екон. ф-т Одес. ін-ту нар. госп-ва, 1936 асп-ру ОДУ ім. І.І. Мечникова. 1941-47 учасник ВВВ. Працював економістом-плановиком на п-вах м. Одеси. У Київ. ун-ті: 1936-41 доц., 1946-59 зав. економічної географії каф., декан геол.-геогр. ф-ту, заст. дир. НДІ географії.

Канд. дис. (1946), докт. дис  “Сільськогосподарські зони Української РСР” (1965, МДУ ім. М.В. Ломоносова). Фахівець у галузі розміщення і зональної спеціалізації, районування та картографування с.-г. вир-ва УРСР.

1959-66 – старш. наук. співроб., зав. відділу в УкрНДІ економіки та організації сіл. гос-ва, 1966-67 старш. наук. співроб. Сектору географії АН УРСР, 1967-73 зав. відділу розміщення й територ. організації сіл. гос-ва у Раді по вивченню продуктивних сил УРСР АН УРСР. 1973-75 проф., зав. каф. екон. географії ОДУ ім. І.І. Мечникова. Автор 72 наук. праць.

Осн. праці: Сельскохозяйственные зоны УССР. Закономерности развития и методика экономико-географического исследования сельскохозяйственных зон. К., 1954. Ч. 1; Сільськогосподарські зони Української РСР. К., 1961; Научно-методические основы территориальной организации сельского хозяйства / Вопросы территориальной организации сельского хозяйства Украинской ССР: В 2-х ч. К., 1969; Атлас сільського господарства Української РСР. К., 1958; Карти розміщення й спеціалізації сільського гос-ва в “Атласе Украинской и Молдавской ССР”. К., 1962.

Л-ра: Географи Київського університету / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003; Географічному факультету – 70 // Київський університет. 2003. № 5; Люди твої університете. Я.Б. Олійнику – 50 // Київський університет, 2002. № 6; Володимир Хома. Ярослав Олійник // Т І. 2000; Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008; Географічному факультету – 75. К., 2008.

М.Д. Пістун