Надольна Г.М.

Надольна Г.М.
Життєпис:

Надольна Галина Миколаївна (25.05.1937, смт Димер, Київської обл.), викл. 1955-56 навчалася у КДПІ ім. М.О. Горького.

Закінчила 1960 Київ. ун-т, 1970 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті працювала на фізичної географії каф. географічного ф-ту: 1964-67 лаборант, 1970-71 інженер наук.-досл. гідрохім. лаб., 1971-74 викл. каф. фіз. географії, з 1987 викл. підгот. відділу каф. природн. дисциплін, з 1989 асист. каф. природн. дисциплін підгот. відділення. Читала курс “Географія” на підгот. відділенні. Займалась вивченням ландшафт. структури Полісся. Автор 17 наук. праць, 5 навч.-метод. розробок.

Осн. праці: Ландшафтная структура Киевского и Житомирского Полесья и ее антропогенные изменения / Физическая география и геоморфология. К., 1982. №28; Оцінка прродуктивності агроландшафтів за даними врожайності сільськогосподарських культур // Вісник КДУ. Сер. Географія, 1988. Вип. 30 (у співавт.).

Л-ра: Географи Київського університету / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003.

М.Д. Гродзинський