Науменко Л.Ю.

Життєпис:

Науменко Людмила Юріївна (24.08.1961, с. Ставчани Хотинського р-ну Чернів. обл.), канд. геогр. наук, доц.

Закінчила 1983 метеорології та кліматології каф. географічного ф-ту Київ. ун-ту зі спец. «метеорологія», 1987 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті 1987-2001 на каф. метеорології та кліматології: 1987-93 асист., 1993-97 доц., 1997-2001 доц. за сумісн.   Канд. дис. “Формування та розподіл опадів у літній сезон року на території степової зони Української РСР” (1988).

Читала лекції та проводила практ. заняття з курсів: “Метеорологія та кліматологія”, “Інформаційно-вимірювальні системи”, “Синоптична метеорологія”, “Дистанційні методи дослідження атмосфери”. На громад. засадах в.о. вчен. секретаря Вчен. ради геогр. ф-ту, заст. декана з заруб. зв’язків.

Сфера наук. досліджень: вивчення режиму зволоження території України, проведення типізації опадоутворюючих циркуляційних процесів, дослідження особливостей атмосферного вологообміну, виконання аналізу просторово-часової стат. структури полів опадів. Автор понад  понад 30 наук. праць.

Осн. праці: О роли циркуляционных процессов в формировании полей летних осадков в степной зоне Украины // Труды УкрНИИ Госкомгидромета, 1987. Вып. 225; Складові вологообігу при різних типах літніх опадоутворюючих процесів у степовій зоні України. // Вісник Київського університету. Сер. Географія, 1988. Вип. 30 (у співавт.); Природні умови Канівського Придніпров’я та їх вивчення / Під ред. П.Г. Шищенка. К., 1992. (у співавт.).

Л-ра: Географічний факультет у персоналіях. К., 2008.

І.М. Щербань