Назаров В.О.

Назаров В.О.
Життєпис:

Назаров Віктор Олександрович (18.03.1893, м. Сатка, тепер Челябинської обл., Росія – 26.09.1961, м. Київ), д-р техн. наук, проф., інженер-гідролог.

Закінчив 1922 Петроградський ін-т інженерів шляхів сполучення. Працював у системі Гідрометслужби України, займався гідрол. прогнозами, 1946–49 очолював Київ. наук.-досл. гідрол. обсерваторію. У Київ. ун-ті працював на географічному ф-ті 1949-61 зав. каф. гідрології суші (тепер гідрології та гідроекології каф.). З 1956 присвоєно вчене звання проф.

Сфера наук. досліджень: режим стоку річок України, розробка методів гідрол. прогнозів. Проводив дослідження, пов`язані з вирішенням важливих нар.-госп. проблем (буд-во Дніпровської ГЕС, обводнення Донбасу і Криворіжжя та ін.). Разом з Є.В. Опоковим та А.В. Огієвським розробив методи прогнозів висоти весняної повені Дніпра та його приток. Зробив значний внесок у становлення гідрол. прогнозування в Україні. Учасник ВВВ. Нагороджений орденом Червоної Зірки. Автор понад 50 наук. праць, 12 праць по прогнозуванню рівня води річок України, 10 гідролог. нарисів річок УРСР.

Осн. праці: Наслідки довготермінових завбачень висот водопіль рік Дніпра, Прип’яті, Десни і Південного Бугу за 1928 р. // Підсумки 5-річного досвіду завбачень. К., 1928; Катастрофічна повідь 1931 р. на Дніпрі та її завбачення. Харків, 1934; Середній багаторічний стік, коефіцієнти стоку та їх розподіл по території УРСР. // Вісник метеорології та гідрології, 1935. №5.

Л-ра: Географічна енциклопедія України. К., 1990. Т.2; Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях: Довідник. К., 2008.

В.К. Хільчевський