Нечипоренко Г.Л.

Нечипоренко Г.Л.
Життєпис:

Нечипоренко Геннадій Лесьович (28.04.1963, с. Синява Рокитнянського р-ну Київ. обл.), канд. геогр. наук.

Закінчив 1983 Київ. топографічний технікум зі спец. “геодезія”. З відзнакою закінчив 1988 геодезії та картографії каф. географічного ф-ту Київ. ун-ту, 1991 асп-ру Відділення географії Ін-ту географії ім. С.І. Субботіна АН УРСР (відділ геогр. картографування). 1991–95 мол. наук. співроб. Відділення географії Ін-ту географії ім. С.І. Субботіна АН УРСР. 1995–98 асист. каф. геодезії та картографії геогр. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. “Картографія соціально-економічних зв‘язків великих міст (на прикладі обласних центрів України)” (1994). Наук. інтереси: геоінформаційне картографування, застосування картогарфічного методу дослідження. Читав нормат. та спец. курси: “Автоматизація картографічних робіт”, “Картографічний метод дослідження”, “Косм. картографія”. Автор 30 наук. праць.

Осн. праці: Сучасні ГІС – технології у тематичному картографуванні. К., 1998 (у співавт.); Остані здобутки медико-екологічного картографування в Україні. К., 1996 (у співавт.); Перспективи ГІС–освіти в Україні. К., 1996 (у співавт.); Установи та організації, що займаються проблемами навколишнього середовища в Україні: Довідник. К., 1997 (у співавт.).

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Географічна енциклопедія України: В 3 тт. К., 1989; 1990; 1993. Т.3; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 1999. Вип. 3; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2005. Вип. 10.

А.М. Молочко