Ободовський О.Г.

Ободовський О.Г.
Осн. праці::
Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України). К., 2001; Руслові процеси. К., 1998; Мониторинг использование и управление водными ресурсами бассейна р. Прип’ять. Минск, 2003 (у співавт.).
Життєпис:

Ободовський Олександр Григорович (18.01.1958, м. Київ), д-р геогр. наук, проф., гідролог.

Закінчив 1980 Київ. ун-т зі спец. “географ-гідролог”. У Київ. ун-ті: з 1980 інженер, інженер-програміст, старш. інженер Інформаційного обчислювального центру, 1989–92 асист., з 1992 доц., з 2003 проф. гідрології та гідроекології каф. географічного ф-ту, з 1996 заст. декана з наук. роботи геогр. ф-ту. Канд. дис. “Руслоформуючі витрати води річок рівнинної частини України” (1988, МДУ ім. М. В. Ломоносова), докт. дис. “Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів” (2002, КНУ ім. Тараса Шевченка).

Викладає курси: “Руслові процеси та динаміку берегів водосховищ”, “Гідравліка”, “Основи руслознавства”, “Міжнародне гідроекол. співроб-во”, “Заг. гідрологія”. Розробив 3 нових спец. курси. Для студентів каф. гідрології та гідроекології започаткував зимову гідрол. практику. Під кер. О. та за безпосередньої участі виконано 5 бюджетних, 20 госпдоговірних тем, 5 міжн. проектів.

Сфера наук. досліджень: гідролого-екол. аналіз руслових процесів, оцінка стійкості русел рівнинних річок, аналіз руслових процесів в нижніх б’єфах ГЕС, процеси руслоформування гірських річок, обґрунтування протипаводкових заходів та регулювання русел гірських річок, гідроморфологічна оцінка річкових водних об’єктів.

Брав участь в експедиційних дослідженнях на Пн.-Кримському каналі (1986-87), Десні (1988-89), Дунаї (1991), дніпровських водосховищах (1990-94, 2003), на річках Закарпаття і Прикарпаття (1996-2000, 2006, 2008), на Прип’яті (2003, 2007). Чл. міжвузівської наук.-коорд. ради з проблем ерозійних, руслових та гирлових процесів при МДУ ім. М.В.Ломоносова, вчен. ради і президії УГТ, спец. ради по захисту докт. дис. (з 2003), чл. експерт. ради ВАК України з географії. Чл. редколегій ряду фахових журн. і наук. зб.

Нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (2009), Почесними грамотами МОН України (2003), Мін-ва охорони навкол. середовища (2008), Держводгоспу України (2008). Відзначений подякою Президії НАН України (2009 р.). Автор понад 190 наук. праць. Підготував 4 канд. наук.

Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Шляхами успіху. К., 2008; Географічний факультет у персоналіях. К., 2008.

В.К. Хільчевський