Огородніков В.І.

Огородніков В.І.
Життєпис:

Огородніков Володимир Іванович (24.08.1947, м. Мурманськ, Росія – 05.09.2006, м. Київ), д-р  геол. наук, проф., геолог.

Закінчив 1970 географічний ф-т Київ. ун-ту.  У Київ. ун-ті: з 1987 старш. наук. співроб., провід. наук. співроб. НДЧ геогр. ф-ту, 1994-2002 доц., 2002-05 проф. землезнавства та геоморфології каф., 2005-06 старш. наук. співроб. НДЧ.

Канд. дис. “Сучасне осадконакопичення на шельфі Чукотського моря” (1977), докт. дис. “Сучасний седиментогенез у внутрішньоконтинентальних басейнах гумідної зони” (2001).

Читав курси: “Морська геоморфологія”, “Мінералогія та петрографія”, “Геологія та корисні копалини світу”, “Літологія та раціональний аналіз”. Розвивав новий напрямок – гідрогенну геоморфологію. Брав участь у багатьох океанографічних експедиціях в пн., далекосхідних і пд. морях та в спец. дослідженнях по вивченню берегової зони морів та седиментації у водосховищах, озерах та лиманах України.

Проводив експедиційні роботи на Україні, Європейському Заполяр’ї, Прибалтиці, Чукотці та Далекому Сході, на шельфі Румунії та Болгарії, включаючи наукові дослідження на ануково-дослідницьких суднах.  Співавтор 16 науково-дослідних звітів.Автор понад 150 наук. праць, 3 монографій у співавт.

Осн. праці: Геология шельфа Украинской ССР. Т.: Твёрдые полезные ископаемые. К., 1983 (в соавт.); Геология шельфа Украинской ССР. Т.: Литология. К., 1983 (в соавт.); Гидротехническое строительство мира и окружающая середа. К., 2002 (в соавт.).

Л-ра: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. 2008; Фізична географія та геоморфологія. К.,  2006. Вип. 52.

Е.Т. Палієнко