Олійник Я.Б.

Олійник Я.Б.
Осн. праці::
Вступ до економічної і соціальної географії. К., 1997 (у співавт.); Еколого-економічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування. К., 1996; Вступ до соціальної географії. К., 2000 (у співавт.); Регіональна економіка. К., 2007 (у співавт.); Теоретичні основи туризмології. К., 2005 ( у співавт.).
Життєпис:

Олійник Ярослав Богданович (14.12.1952, с. Купчинці Козівського р-ну Тернопіл. обл.), д-р екон. наук, проф., економіко-географ.

Закінчив 1975 географічний ф-т Київ. ун-ту, 1979 асп-ру. 1975–76 вчитель сш (с. Катюжанка Вишгород. р-ну Київ.  обл.). Працював 1979-86 мол. наук. співроб. Відділення географії НАН України (нині Ін-тут географії). У Київ. ун-ті: з 1988 асист., з 1988 доц., з 1998 проф., з 1998 зав. економічної та соціальної географії каф., з 1999 декан геогр. ф-ту.

Канд. дис. “Тваринницько-промисловий комплекс в зоні впливу великого міста і вдосконалення його територіальної організації” (1982),  докт. дис. “Еколого-економічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування” (1997). Фахівець у галузі теорії сусп. географії, регіон. політики і природокористування.

Наук. кер. школи  “Регіональні супільно-географічні процеси”. Вивчає теорію і метод. геогр. наук, геогр. основи охорони довкілля, територіальну і комплексно-пропорційну орг. економіки. Чл.-кор. АПН України.

Засл. діяч науки і техніки України (2002). Голова експерт. ради ВАК України з геогр. наук, голова асоціації деканів геогр. і природн. ф-тів ВНЗ України, віце-президент УГТ, чл. навч.-метод. ради СНД з класич. універ. освіти. Почесний проф. Полтав. ун-ту споживчої кооперації. Відмінник освіти України (2001). Почесний працівник гідрометслужби України (2003).

Відзначений Премією ім. В.І. Вернадського УЕАН (2002); Почесною грамотою КМ України (2002); Премією ім. Ярослава Мудрого (2002); Почесною грамотою МОН України (2002). Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (2009). Автор бл. 460 наук. праць.

Л-ра: Олійник Ярослав Богданович // Академіки Академії наук вищої школи. К., 2001; Географи Київського університету. Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003; Географічному факультету – 70 // Київський університет, 2003. № 5; Люди твої університете. Я.Б. Олійнику – 50 // Київський університет, 2002. № 6; Володимир Хома. Ярослав Олійник. 2000. Т І; Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008; Географічному факультету – 75. К., 2008.

В.М. Пересєкін