Онищук В.В.

Онищук В.В.
Життєпис:

Онищук Василь Варфоломійович (14.05.1942, с. Човновиця Ільїнського р-ну, тепер Оратівського р-ну Вінниц. обл.), канд. техн. наук, старш. наук. співроб.

Закінчив 1968 Одес. інж.-будівельний ін-т, гідротехнічний ф-т зі спец. “інженер-гідротехнік”, 1974 асп-ру УкрНДІ гідротехніки і меліорації. Працював 1968–71 у проектних ін-тах (Укррибпроект, Київпроект). 1974 –2000 – наук. співроб., з 1986 старш. наук. співроб. УкрНДІ гідротехніки і меліорації.

У Київ. ун-ті працює з 2000 старш. наук. співроб., з 2010 зав. гідроекології та гідрохімії НДЛ географічного ф-ту. Канд. дис. “Исследование влияния неоднородности несвязных грунтов, слагающих русла предгорных участков рек, на значения неразмывающих скоростей” (1979).

Викладав спец. курс “Основи гідротехніки”. Виконує дослідження, пов’язані з виявленням закономірностей розвитку руслових процесів в алювіальних руслах та раціональним їх регулюванням в гідротехнічній практиці з метою протипаводкового захисту урбанізованих територій. Брав участь в експедиційних дослідженнях річок Укр. Карпат, річок в басейні Дніпра, Пн.-Кримського каналу. Автор понад 70 наук. праць, 12 винаходів нових конструкцій захисно-регуляційних споруд.

Осн. праці: Наукові основи регулювання руслових процесів гірських річок. // Водне господарство України, 2000. №5-6; Принципові властивості відкритих динамічних систем у контексті еволюції руслових процесів: інваріантність, ергодичність, мандрування. // Гідрологія, гідрохімія і гідро екологія, 2006. Т.10; Результати досліджень функціональних зв’язків між основними гідравлічними й русловими характеристиками річок Українських Карпат. // Гідрологія, гідрохімія і гідро екологія, 2007. Т.12.

Л-ра: Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях: Довідник. К., 2008. В.К. Хільчевський