Остроух В.І.

Остроух В.І.
Життєпис:

Остроух Віталій Іванович (30.08.1976, с. Смолянка Куликівського р-ну Чернігів. обл.), канд. геогр. наук, доц., географ-картограф.

Закінчив 1998 географічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2007 доц. геодезії та картографії каф. Канд. дис. (наук. кер. д.геогр.н., проф. В.О. Шевченко) “Науково-методичні основи створення навчальних атласів на основі ГІС-технологій (на прикладі атласу для 8-9 класів)” (2002). Фахівець у галузі геоінформаційного картографування, сучас. вид. технологій, зокрема в напрямі картографічного забезпечення потреб освіти. Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2006). Автор 40 наук. праць, 30 картографічних. видань.

Осн. праці: Геоінформаційні основи еколого-географічного картографування. К., 2005 (у співавт.); Картографія: Підруч. / За ред. А.П. Божок. К., 2008 (у співавт.); Топографічні методи в навчальній геологічній практиці: Навч.-метод. посіб. для студентів геологічного факультету. К., 2009 (у співавт.); Морські навігаційні карти: Навч.-метод. посіб. для студентів-картографів. К., 2009 (у співавт.).

Л-ра: Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.

В.О. Шевченко