Падун М.М.

Падун М.М.
Осн. праці::
Основи загальної екології. К., 1993, 1995 (у співавт.); Географія: Посіб. для вступників до ВЗО. К., 1995, 1996 (у співавт.).
Життєпис:

Падун Микола Миколайович (18.09.1939, м. Носівка Чернігів. обл.), канд. геогр. наук, доц.

Закінчив 1961 Київ. ун-т зі спец. “географ-гідролог”. 1961-63 інженер в Укр. держ. ін-ті по проектуванню п-в целюлозно-паперової пром-сті “Укрдіпропапір”. 1963-69 інженер, старш. інженер Укр. держ. проектно-пошукового і НДІ “Укрдіпроводгосп”. 1964-68 працював кер. групи гідрологів в Алжирській Нар. Дем. Респ., де проводив пошукові і практ. роботи: вперше в заруб. практиці впровадив розробки буд-ва водосховищ для зрошення.

1968-79 – асп., мол. наук. співроб, старш. наук. співроб. Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту. 1979-85 – нач. відділу держ. водного кадастру, дир. Укр. гідрометеорологічної обсерваторії; 1986-87 – старш. наук. співроб. Відділення географії Ін-ту геофізики АН УРСР. У Київ. ун-ті 1987-96: з 1991 доц., заст. декана, 1989-94 декан географічного ф-ту, зав. загальноуніверситетської каф. екології. Канд. дис. “Річний стік і водний баланс Північного Алжиру” (1974, Ін-т географії АН СРСР).

З 1996 – проректор, зав. каф. рекреаційних ресурсів і екології, в.о. проф. Київ. ун-ту туризму, економіки і права. Сфера наук. дослід.: річний стік гірських річок та вплив на нього госп. діяльності. Розробляв концепцію екол. освіти в Україні. Автор 109 наук. праць, навч.-метод. розробок.

Л-ра: Географи Київського Університету. Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003

Я.Б. Олійник