Паламарчук Л.В.

Паламарчук Л.В.
Життєпис:

Паламарчук Людмила Василівна (05.09.1955, м. Кривий Ріг Дніпропетр. обл.), канд. геогр. наук, доц., метеоролог.

З відзнакою закінчила 1978 географічний ф-т Київ. ун-ту метеорології та кліматології каф. зі спец. «географ-метеоролог». Працювала 1978-93 в Укр. наук.-досл. гідрометеорологічному ін-ті: інженер-бортаеролог, старш. інженер, мол. наук. співроб., наук. співроб. 1993-2001 – в КНПУ ім. Михайла Драгоманова: старш. викл., доц. каф. географії України та краєзнавства. У Київ. ун-ті працює з черв. 2001 доц. каф. метеорології та кліматології геогр. ф-ту.

Сфера наук. досліджень: вивчення мезоструктурних особливостей фронтальних хмар та опадів, моделювання процесів опадоутворення, активні впливи на атмосферні процеси, оцінка клімат. ресурсів.

Викладає курси: “Метеорологія та кліматологія”, “Метеорологія”. Вчен. секретар Вчен. ради геогр. ф-ту (2002-06). Нагороджена Грамотою МОН України (2000), знаком “Відмінник освіти України” (2001). Автор та співавтор понад  70 наук. та навч.-метод. праць.

Осн. праці: Основи метеорології: Навч. посіб. К., 2004. Ч. II. (у співавт.); Гідрометеорологічні умови басейну Чорної Тиси та їх вивчення. К., 2005.

Л-ра: Географи Київського університету. К., 2003; Географічний факультет у персоналіях. К., 2008.

С.І. Сніжко