Пастух В.В.

Пастух В.В.
Життєпис:

Пастух Володимир Васильович (20.05.1937, с. Бандурівка Олександрійського р-ну Кіровоград. обл.), канд. техн. наук, доц.

Закінчив 1956 Київ. топографічний технікум, працював топографом в Укр. аерогеодезичному п-ві № 13 при МВС СРСР. Закінчив 1964 КІБІ зі спец. “інж. геодезія”. Працював у тресті “Південзахідтрансбуд”: майстер, виконроб, старш. виконроб. З 1973 – заст. керуючого по вир-ву тресту “Київміськбуд – 5”.

У Київ. ун-ті 1977-83: проректор з навч. роботи, з 1976 доц. геодезії і картографії каф. географічного ф-ту. 1983-90 – зав. НДЛ картографії, геодезії, та фотограмметрії. Канд. дис. (наук. кер. проф. М.Г. Відуєв) “Автоматизація геодезичного виробництва та геометрична відповідність будівництва інженерних споруд” (1974). З 2005 в Ін-ті землевпорядкування та інформ. технологій при Київ. Нац. авіац. ун-ті зав. каф. геодезії, картографії та фотограмметрії проф. Нагороджений знаком “Почесний геодезист України” (2007). Автор бл. 50 наук. та наук.-метод. праць, понад 10 підруч. та навч. посіб. у співавт.

Осн. праці: Методические указания по фотограмметрической съемке архитектурных памятников. К., 1977; Фотограмметрія. К., 1983; Прикладная фотограмметрия. 1994; Картографія. К., 1999; Основи топографії. К., 2000; Навчально-топографічна практика. К., 2000.

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2007. Вип. 12.

А.М. Молочко