Патиченко Г.О.

Осн. праці::
Аерокосмические методы географических исследований. К., 1987 (в соавт.); Топограия с основами геодезии: Учебник. К., 1986 (у співавт.); Топографія з основами геодезії: Підруч. К., 1995 (у співавт.); Прикладная фотограмметрия. К., 1993 (у співавт.).
Життєпис:

Патиченко Галина Олександрівна (06.05.1939, м. Ашгабат, Туркменістан), канд. техн. наук, доц., географ-картограф, фотограмметрист.

Закінчила 1966 геодезії та картографії каф. географічного ф-ту Київ. ун-ту. Працювала в лаб. аерометодів НДЧ Київ. ун-ту. З 1968 працювала асист. на каф. інж. геодезії КІБІ. У Київ. ун-ті: з 1976 старш. наук. співроб. лаб. аерометодів і за сумісн. старш. викл. каф. геодезії та картографії, 1980-2000 доц. Канд. дис. “Теоретичні та експериментальні дослідження застосування фотограмметрії в архітектурі” (1974).

Читала нормат. курси: “Аерокосмічні методи геогр. досліджень”, “Фотограмметрія”, “Основи дешифрування аерокосмічних знімків”. Сфера наук. досліджень: аерокосмічні методи в геогр. дослідженнях навкол. середовища. Автор понад 50 наук. праць.

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

А.М. Молочко