Павлов С.В.

Павлов С.В.
Життєпис:

Павлов Сергій Валентинович (18.03.1969, м. Рубіжне Луган. обл.), канд. геогр. наук, асист., економіко-географ.

Закінчив 1993 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. “географ”, 1997 асп-ру ун-ту. Працював референтом зовнішньоекон. діяльності, викл. У Київ. ун-ті: 1993 – 2009 – інженер ІІ кат. (1993), зав. лаб. геоінформації і туризму країнознавства та туризму каф. (1994), асист. каф. країнознавства і туризму (1997), доц. (2003 – 2009). Канд. дис. “Організація релігійно-географічної сфери України” (1999).

Читає курси: “Релігієзнавство з основами географії релігії”, “Статистика”, “Методика досліджень регіон. ринків”, “Міжн. ринки”. Сфера наук. досліджень: географія релігії (у т.ч. госп. етика різних реліг. напрямів і реліг. фактор в локальних збройних конфліктах), теорет. та практ. питання регіон. інтеграції, статистика, культ. середовище госп. діяльності. Автор 5 наук. праць.

Осн. праці: Географія релігій: Навч. посіб.  К., 1999 (у співавт.).

Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

О.О. Любіцева