Павлова В.П.

Осн. праці::
Картографічне вивчення території західних областей України в період до воз’єднання їх з Радянською Україною. К., 1960. Вип. 3; Карты изученности почв Украины для атласа природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. Комплексное картографирование производительных сил Украинской ССР. К., 1967; Развитие на Украине высшего картографического образования. К., 1971; На картах – Україна // Кур’єр ЮНЕСКО, 1991. № 8. (у співавт.).
Життєпис:

Павлова Віра Петрівна (19.08.1928, м. Петрозаводськ, Росія), канд. геогр. наук, доцент, географ-картограф.

Закінчила 1951 Київ. ун-т геодезії та картографії каф., 1954 асп-ру ун-ту. 1951–91 викладала на каф., з 1960 доц. Розробила методику спец. курсів з топографії, картографії, картознавства, історії картографії, теорет. основ картографії, тематичних карт. Канд. дис. (наук. кер. А.С. Харченко) “Картографическое изучение территории Украины (исторический обзор)” (1955).

У 1950-х брала участь у розробці і складанні 2 карт для комплекс. атласу Бориспільського р-ну Київ. обл. роводила дослідження 1957–66 в галузі іст. картографії, присвячені території України на вітчизн. та інозем. картах ХVІ-ХVІІ ст., картографуванню держави у ХVІІІ і ХІХ ст., територіям Зх. України до 1939. Результати регулярно публікувалися в УІЖ. Брала участь у створенні атласу природ. умов та природ. ресурсів України, створила карту “Обследование почв” у розділі “Почвы” (1978). Проводила дослідження старих карт як важливих джерел іст. географії України із позиції розвитку картографічних ідей та методів. Брала участь 1980–90 у створенні “Історико-географічного атласу Києва”, шкільно-краєзнавчих атласів Черкас. та Кіровоград. обл. Автор понад 70 наук. праць, 16 увійшли до 2 видань УРЕ, 12 до “Геогр. енциклопедії України”.

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2008. Вип. 13.

А.М. Молочко