Пазинич В.Г.

Життєпис:

Пазинич Василь Григорович (1950, м. Київ).

Закінчив 1972 географічний ф-т Київ. ун-ту. Працював в наук.-вироб. п-вах Мінгео України та Міннафтопрому СРСР. Проводив експедиційні роботи в Україні, Грузії, Білорусі, Польщі, Казахстані. У Київ. ун-ті працює з 1995 на фізичної географії та геоекології каф., з 1999 доц.

Канд. дис. “Теоретичні дослідження процесу еолової акумуляції” (1995). Сфера наук. досліджень: геофізика ландшафтів та природ. процесів, вплив фіз. полів на формування та динаміку ландшафтів, геоінформаційні технології та моделювання в геоекології, використання дистанційної інформації, розробки приладів для дистанційних досліджень ландшафтів.

Автор 80 наук. праць, 1 винаходу (авт. свідоцтво “Метод пошуку ґрунтових вод”).

Осн. праці: Геофізика явища еолової акумуляції. К., 1994.

Л-ра: Географи Київського університету / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003.

М.Д. Гродзинський