Пелешенко В.І.

Пелешенко В.І.
Осн. праці::
Оцінка взаємозв`язку хімічного складу різних типів природних вод (на прикладі рівнинної частини території України). К., 1975; Гидрохимический атлас СССР, М., 1990 (у співавт.); Гідрохімія України. К., 1995 (у співавт.); Гідрогеологія з основами інженерної геології. К., 2003 (у співавт.).
Життєпис:

Пелешенко Василь Іларіонович (28.06.1927, с. Долина Обухівського р-ну Київ. обл.), д-р геогр. наук, проф., гідрогеолог, гідрохімік. Учасник ВВВ.

Закінчив 1957 Київ. ун-т зі спец. “геолог-гідрогеолог”. Працював у Київ. ун-ті 1957-68: інженер, з 1968 доц., старш. викл. на гідрогеології та інженерної геології каф. геологічного ф-ту. 1968–71 відп. працівник відділу науки ЦК Компартії України. У Київ. ун-ті з 1971–76 доц. каф. гідрології суші геогр. ф-ту, 1976 очолив каф. гідрології суші, яку за ініціативи П. перейменовано на каф. гідрології і гідрохімії (тепер гідрології та гідроекології).

Заснував ПНДЛ гідрохімії (тепер гідроекології та гідрохімії). 1993–2002 – проф. каф. 2002–03 провід. наук. співроб. НДЛ гідроекології та гідрохімії. Кан. дис. “Підземні води межирічя Сіверський Донець-Оскол” (1967), докт. дис. “Оцінка взаємозв’язку хімічного складу різних типів природних вод суші (оцінка, баланс і прогноз на прикладі території України)” (1981). Засновник гідрохім. школи у Київ. ун-ті. Розробив методологію оцінки взаємозв’язку хім. складу різних типів природ. вод та принципи кількісної оцінки впливу антропогенних факторів на формування гідрохім. режиму річок. Зробив значний внесок у формуванні меліоративної гідрохімії.

Був головою спец. вчен. ради по захисту дис. Київ. ун-ту (1993-2003). Брав участь в експедиціях на Забайкаллі, Шацьких озерах, річках Прип’яті, Дунаї (заруб.), водоймах-охолоджувачах АЕС на території України та Смоленської АЕС в Росії, 30-км зоні ЧАЕС. Акад. Укр. Екол. Академії наук (1992). Акад. АН ВШ (1997). Засл. проф. Київ. ун-ту. Засл. діяч науки і техніки України. Почесний працівник гідрометслужби України.

Лауреат премії ім. В.І. Вернадського УЕАН (1998). Почесний чл. УГТ. Учасн. міжн. форумів (Лондон, 1969, Токіо, 1970). Нагороджений орденами: “Знак Пошани” (1970), “За заслуги” ІІІ ступеня (1997), ІІ ступеня (2002). Автор і співав. понад 200 наук. праць, 9 монографій, 28 підруч. та навч. посіб., 1 винаходу. Підготував 2 докторів наук, 5 канд. наук.

Л-ра: Географічна енциклопедія України. 1993. Т.3; Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Шляхами успіху. К., 2008; Географічний факультет у персоналіях: Довідник. К., 2008.

В.К. Хільчевський