Первухін Г.О.

Осн. праці::
Картографическое черчение и оформление карт. К., 1986 (в соавт.).
Життєпис:

Первухін Герман Олексійович (24.08.1925, м. Бежецьк Калінінської обл., Росія – 21.06.1994, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., географ-картограф.

У 1943 навчався у Калініському військ.-піхотному уч-щі (с.Перебори Рибінського р-ну Ярославської обл., Росія), до 1946 служив у Рад. Армії. Закінчив 1952 каф. геодезії та картографії МДУ ім. М.В.Ломоносова. Під час польових сезонів працював техніком Прибалтійської аерогеодезичної експедиції Всесоюз. Аерогеодезичного п-ва (1950), техніком-топографом 1951-1952 Прикаспійської експедиції ін-ту Держрадгоспводгосп (м. Москва).

1952-68 працював на різних посадах у підприємстві №13 Гол. Управ. Геодезії та картографії СРСР (згодом Укр. Аерогеодезичне п-во). 1968-77 – дир. фабрики №1 Гол. Управ. Геодезії та картографії СРСР (нині ДНВП “Картографія”). У Київ. ун-ті 1977-89: старш. викл., з 1988 доц. геодезії та картографії каф. Канд. дис. “Редакционные работы при создании карт масштабов 1:10 000 и 1:25 000 на полупустынные и пустынные районы СССР” (1970).

Розробив і викладав курси: “Економіка і організація картографічного вир-ва”, “Технологія видання карт”, “Охорона праці”. Автор бл. 50 наук. праць.

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Науково-виробниче підприємство “Картографія”, 1944 – 1994 рр. К., 1994.

А.М. Молочко