Петрина Н.В.

Петрина Н.В.
Життєпис:

Петрина Наталія Василівна (10.02.1972, м. Носівка Чернігів. обл.), канд. геогр. наук, доц.

Закінчила 1994 фізичної географії каф. Київ. ун-ту зі спец. “фізико-географ, геоеколог”, 1997 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1998 співроб. Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища НДЛ географічного ф-ту, з 2002 асист., з 2007 доц. географії України каф. Канд. дис. “Ландшафтно-геохімічне обґрунтування мережі агроекологічного моніторингу” (2000). Читає нормат. та спец. курси: “Заг. землезнавство”, “Фіз. географія України”, “Географія України”, “Геохімія ландшафтів”, “Заповідна справа”, “Основи екол. експертиз”.

Сфера наук. досліджень: проблеми екол. управ., заповідної справи та розвитку екол. туризму, екол. право, фіз. географія, турист. та природоохоронне картографування. Брала участь у роботах з підготовки Нац. атласу України. Автор і співавт. понад 30 наук. та навч.-метод. праць.

Осн. праці: Заповідна справа: Конспект лекцій у схемах і таблицях: Навч. посіб. К., 2007; Геохімія ландшафтів / Національний атлас України. К., 2007 (у співавт.); Фізична географія материків і океанів. К., 2009. Т. 1: Азія (у співавт.); Фізична географія материків і океанів. К., 2009. Т.2: Європа (у співавт.).

О.Ю. Дмитрук