Пістун М.Д.

Пістун М.Д.
Осн. праці::
Географія Українскої РСР (ред.). К., 1982, Основи теорії суспільної географії. К., 1994, 1996; Географія агропромислових комплексів. К., 1997 (у співавт.); Основы научных исследований. География. К., 1988 (у співавт., відп. ред.); Географія сільського господарства СРСР. К., 1983 (у співавт.); Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект. К., 2004 (у співавт.); Географія у моєму житті: Монографія. К., 2009; Розвиток суспільної географії в Україні у ХХ – на поч. ХХІ ст. К., 2007. Сучасні проблеми регіонального розвитку: навчальний посібник. К, 2009 (у співавт.).
Життєпис:

Пістун Микола Данилович (19.05.1933, с. Гійче Жовківського пов. Львів. воєводства), д-р геогр. наук, проф., соціо-економіко-географ.

З відзнакою закінчив 1955 геогр. ф-т ЛДУ зі спец. “економ. географія”.

З 1955 – вчитель географії, вихователь, старш. вихователь. З 1958 асп. Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1961 асист., з 1964 старш. викл., з 1966 доц. економічної географії каф.,  з 1972 старш. наук. співроб., 1975–2003 проф., 1975-98 зав. каф. економічної і соціальної географії, з 2008 проф.-консультант.

Канд. дис. “Географія виробництва технічних культур Волинської і Ровенської областей” (1962), докт. дис. “Аграрно-територіальні комплекси: теорія і досвід економіко-географічного дослідження” (1975). 1967–68 на стажуванні у Загребському ун-ті (Югославія).

2003–08 провід. наук. співроб. Ін-ту географії НАН України. Фахівець у галузі теоретико-методол. основ сусп. географії, проблем географії сіл. гос-ва і агропромислового комплексоутворення України, сусп.-геогр. аспектів регіон. політики України, методики орг. навч. процесу у ВШ, формування і розвитку укр. сусп.-геогр. школи, методики сусп.-геогр. досліджень, територ. організації митної діяльності.

Акад. АН ВШ України, Засл. працівник нар. освіти України. Відмінник нар. освіти України. Почесний чл. УГТ.

Лауреат нагороди Ярослава Мудрого. Автор понад 290 наук. праць.

Л-ра: Олійник Ярослав Богданович // Академіки Академії наук вищої школи. К., 2001; Географи Київського університету / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003; Географічному факультету – 70 // Київський університет. 2003. № 5; Люди твої університете. Я.Б. Олійнику – 50 // Київський університет. 2002. № 6; Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.

Я.Б. Олійник