Поданчук В.Д.

Поданчук В.Д.
Життєпис:

Поданчук Василь Денисович (1902, с. Копистерин Могилів. пов. Подільської губ. – 1970, м. Київ), канд. пед. наук, доц., економіко-географ.

1917 – секретар комсомол. орг. Шаргородського р-ну Вінниц. обл. Закінчив  1932 Київ. ІНО, 1937 асп-ру Київ. ун-ту. 1932-34  – секретар РК ВКП(б), вчитель сш. 1937 – 41 – декан геогр. ф-ту КДПІ ім. М. Горького. Учасн. ВВВ (1941-47).

З 1947 у Київ. ун-ті: 1947–1954 декан географічного ф-ту, 1948-61 зав. відділом екон. географії НДІ, з 1955 доц., в.о. проф. економічної географії каф. Фахівець у галузі методики викладання екон. географії.

Осн. праці: Методика викладання економічної географії СРСР в середній школі. К., 1959; Нариси з методики викладання економічної географії СРСР в середній школі. К., 1964.

Л-ра: Географи Київського університету / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003; Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.

Я.Б. Олійник