Погорільчук Н.М.

Погорільчук Н.М.
Життєпис:

Погорільчук Наталія Михайлівна (24.06.1973, м. Костопіль Рівнен. обл.), канд. геогр. наук, доц., геоморфолог.

Закінчила 1995 географічний ф-т Київ. ун-ту, 1998 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті 1999-2002: інженер, мол. наук. співроб. НДЧ геогр. ф-ту. З 2002 асист., з 2008 доц. землезнавства та геоморфології каф. Канд. дис. “Басейнова організація мезозой-кайнозойського морфолітогенезу північного та центрального Волино-Поділля” (2002).

Читає курси: “Геологія та геоморфологія (ВІКНУ)”, “Аерокосмічні методи географічних досліджень”, “Тектоніка з основами неотектоніка”, “Геоморфологія з основами четвертинної геології”. Сфера наук. досліджень: вивчає питання морфоструктурного аналізу, неотектонічного картографування та палеоморфоструктурних реконструкцій Волин. Полісся та ін. регіонів України.

Автор 30 наук. праць.

Осн. праці: Використання космічної інформації у географічних дослідженнях. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Космічне землезнавство” для студентів географічних факультетів. К., 2008 (у співавт.); Основи мінералогії та петрографії: навч. посіб. для виконання лабораторних робіт з курсу “Геологія загальна та історична”: К., 2008 (у співавт.).

Л-ра: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. К., 2008.

О.В. Ковтонюк