Погребняк П.С.

Погребняк П.С.
Життєпис:

Погребняк Петро Степанович (07.1900, с. Волохів Яр, тепер Харків. обл. –1976, м. Київ).

Закінчив 1924 Харківський с.-г. ін-т. 1931-33 працював у Всесоюз. НДІ лісового госп-ва та агролісомеліорації (м. Харків); 1933-41 зав. каф. Київ. лісотехнічного ін-ту. 1946 присуджено вчене звання проф. З 1954 зав. фізичної географії каф. Київ. ун-ту. 1954-56 дир., створеного П., Ін-ту лісівництва (з 1954 Ін-т лісу). Водночас віце-президент АН України, 1948-52 голова Ради по вивченню продуктивних сил.

1957-61 зав. відділом екології рослин Бот. саду АН України. 1965-76 очолював відділи: географії ґрунтів України Ради по вивченню продуктивних сил України; фіз. географії Сектора географії АН України; екології й охорони рослинності Ін-ту Ботаніки ім. М.Г. Холодного. Наук. дослідження в галузі лісівництва, лісового ґрунтознавства, екології рослин та заліснення пісків. Один із основоположників порівняльної фітоекології. Обґрунтував питання про походження степів за рахунок ценологічного фактора.

Створив вчення про природ. родючість лісових ґрунтів; удосконалив лісову типологію. Досліджував закономірності обміну речовин і енергії між компонентами ландшафту. Розробив ряд способів лісорозведення. Голова Укр. тов-ва охорони природи (1950-62). Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Автор понад 80 наук. праць.

Осн. праці: Основы лесной типологии. К., 1941, 1945; Лесное почвоведение.   К., 1965 (в соавт.); Общее лесоводство. К., 1963, 1968.

Л-ра: Географи Київського університету / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003.

М.Д. Гродзинський