Попович Л.В.

Попович Л.В.
Життєпис:

Попович Людмила Вадимівна (10.02.1941, с. Бачманівка Славутського р-ну Хмельниц. обл.), канд. геогр. наук, доц.

Закінчила 1962 Київ. ун-т зі спец. “географ-кліматолог”, 1966 асп-ру Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту. 1966-75 мол. наук. співроб. відділу агрометеорології Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту. 1975-81 викл., старш. викл., доц. каф. фізичної географії КДПІ ім. О.М. Горького.

1981-85 старш. наук. співроб. каф. фізики і меліорації ґрунтів ф-ту ґрунтознавства МДУ ім. М.В. Ломоносова. У Київ. ун-ті: з 1985 старш. викл., з 1986 доц. фізичної географії каф., 1995-98 доц. географії України каф. Канд. дис. “Термический режим почв территории УССР за теплый период года” (1972).

Сфера наук. інтересів: дослідження проблем термічного режиму і теплової меліорації ґрунтів, агрометеорологія, фіз. географія, геофізика ландшафтів. Автор понад 30 наук. праць, 1 навч. посіб.

Осн. праці: Визначення термічних характеристик і теплообміну в ґрунті. К., 1987; Промерзание и оттаивание почвы / Ресурсы поверхностных вод СССР (Западная Украина и Молдавия): Справочник. К., 1969. Т.6. Вып.1.

Л-ра: Географи Київського університету / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003.

М.Д. Гродзинський