Прусов В.А.

Прусов В.А.
Осн. праці::
Інформатизація аерокосмічного землезнавства. К., 2001 (у співавт.); Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005 рр.). К., 2006 (у співавт.); Моделювання природних та техногенних процесів в атмосфері. К., 2006 (у співавт.); Математичне моделювання атмосферних процесів. К., 2005 (у співавт.), Динамічна метеорологія. К., 2009 (у співавт.).
Життєпис:

Прусов Віталій Арсенійович (16.02.1940, м. Севастополь), д-р фіз.-мат. наук, проф.

Закінчив 1964 теплотехнічний ф-т КПІ зі спец. «теплоенергетичне устаткування електростанцій». 1964-67 інженер відділу термодинаміки газових потоків Ін-ту техн.  теплофізики АН УРСР. 1967-83 інженер, старш. інженер, старш. викл., доц. каф. обчисл. математики та програмування КІІЦА. 1983-2007 зав. наук. підрозділами Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту, наук. кер. понад  10 наук.-досл. робіт, пов’язаних з розробкою чисел. методів прогнозу погоди з різною завчасністю. Рішенням Цн. метод. комісії Держ. гідрометеорологічної служби  метод прогнозу погоди для території України було рекомендовано до впровадження в Гідрометцентрі України (2006).

2003 присвоєно вчен. звання проф. З 2007 проф. метеорології та кліматології каф. Київ. ун-ту. Канд. дис. «Дослідження характеристик течії поблизу соплових апаратів, що реалізують пристінні струмені» (1974,  Ін-т гідромеханіки АН УРСР), докт. дис. «Чисельне дослідження мезомасштабних процесів в задачах динаміки нижнього шару атмосфери» (1992, м. Москва, Ін-т прикладної механіки АН СРСР).

Викладає спец. курси: «Основи гідромеханіки і термодинамики», «Динамічна метеорология», «Чисел. методи прогнозу погоди». Наук.  інтереси: експерим. та теорет. гідромеханіка; чисел. методи в рівняннях мат. фізики; дослідження, присвячені мат. моделюванню циркуляції атмосфери та антропогенного впливу на неї; чисел. методи прогнозу погоди. Чл. спец. Вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дис., чл. Вчен. ради Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту. Чл. редколегії наук. зб. праць Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту «Питання аналізу і прогнозу погоди» та Укр. ін-ту досліджень навкол. середовища і ресурсів «Екологія і ресурси».

Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київ. ун-ту (2009) за підруч. «Математичне моделювання атмосферних процесів». Відзначений знаком «Почесний працівник гідрометслужби України» (2004). Автор понад 60 наук. праць, 5 монографій, 9 книг. Під наук. кер-вом П. захищено 3 канд. дис., підготовлено до захисту 2.

Л-ра: Кафедрі метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 55 років. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях. К., 2008; Київський національний університет імені Тараса Шевченка «Шляхами успіху». К., 2008. Т. ІІІ.

С.І. Сніжко