Пустовойт С.П.

Пустовойт С.П.
Осн. праці::
Загальна гідрологія. К., 1973 (у співавт.); Середньорічний стік на території України. К., 1968 (у співавт.); Гідрометрія. К., 1974.
Життєпис:

Пустовойт Степан Пилипович (15.09.1899, с. Красносілка, тепер Олександрійського р-ну Кіровоград. обл. – 04.09.1994, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., гідролог.

Закінчив 1926 Київ. гідромеліоративний ін-т зі спец. “інженер-меліоратор”. Працював інженером меліоратором, викладав у Київ. лісогосподарському ін-ті, очолював сектор мережі Гідрометслужби України, викладав у Київ. гідромеліоративному ін-ті. У Київ. ун-ті працював з 1949: старш. викл., доц., 1968–76 зав. каф. гідрології суші (тепер гідрології та гідроекології) географічного ф-ту.

Читав спецкурси: “Гідрометрія”, “Вчення про стік”, “Водогосподарські розрахунки”. Виконав дослідження з розрахунків окремих гідрол. характеристик річок України, впливу осушення боліт і заболоченості території на стік, режиму рівнів води і льодового режиму, водоносності річок окремих регіонів за вегетаційний період, річного і мінімального стоку. Учасн. ВВВ, відзначений урядовими нагородами.

Автор та співавтор понад 60 наукових і навч.-метод. праць.

Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях: Довідник. К., 2008.

В.К. Хільчевський