Пяртлі К.П.

Пяртлі К.П.
Життєпис:

Пяртлі Костянтин Петрович (15.11.1989, м. Могилев Подільської губ., тепер м. Могилів-Подільській Вінниц. обл. – 1986, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., економіко-географ.

1916-21 – студент природничо-філол. ф-ту Київ. ун-ту. 1920–23 – інструктор в Українлісі. 1923 – вчитель сш № 46 м. Києва. 1924–26 – доц. Київ. мех. ін-ту. Закінчив 1927 ф-т профосвіти Київ. ІНО. 1934–35 – викл. географії та економ-географії Київ. міськ. парт. школи.

У Київ. ун-ті: з 1935 викл. каф. екон. географії; 1946–47, 1953–59 зав. каф. екон. географії, 1947–61 дир. НДІ географії. 1954–56 – декан географічного ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. “Дослідження економіки Японії” (1939). Фахівець з методології екон. географії, теорії економіки, історії екон. географії. Нагороджений орденами: Леніна, Великої Вітчизняної війни І ступеня.

Автор 45 наук. праць.

Осн. праці: Нариси з методології і методики економічної географії капіталістичних країн. К., 1941; Розміщення чорної металургії УРСР. К., 1949; Історизм в трактуванні географічного середовища в економічній географії. К., 1949.

Л-ра: Географи Київського університету. Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін.  К., 2003; Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1959, спр. 36-ПВС.

Я.Б. Олійник