Романчук С.П.

Романчук С.П.
Осн. праці::
Історичне ландшафтознавство (теоретико-методологічні засади та методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій давнього природокористування): Монографія. К., 1998; Основи етногеоекології: навч. посіб. К., 2005.
Життєпис:

Романчук Сергій Павлович  (21.12.1944, м. Конотоп), канд. геогр. наук, доц., географ-геоеколог.

Закінчив 1969 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. “фіз. географія”. Навчався в асп-рі на каф. фіз. географії та охорони природи. Працював з 1969 у ґрунтознавчій експедиції, наук.-досл. лабораторіях геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

З 1995 на каф. фізичної географії та геоекології Київ. ун-ту: доц., 1999-2000 в.о. зав. каф. Канд. дис. “Методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій територій давнього освоєння (на прикладі Середнього Подніпров’я IV тис. до н.е. – поч. ІІ тис. н.е.)” (1992). Розробив і викладає курси: “Етнокультурні ландшафти України”, “Іст. ландшафтознавство”, “Іст. географія”, “Етногеоекологія”.

Сфера наук. діяльності: теорет., методол., метод. та регіон. аспекти дослідження природно-антропогенної історії ландшафтів України, взаємодія етносів з ландшафтами етнічних територій, формування етнокультурних, сакральних, іст. ландшафтів. Учасн. наук.-досл. ґрунтознавчих, ландшафтознавчих, ландшафт.-екол., археол. та краєзнавчих експедицій в усіх ландшафт. зонах України. Співпрацює з Нац. екол. центром України, ІА НАН України. Був на громад. засадах ред. укр. екол. вісника “Ойкумена”. Брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, одержав статус учасн. ліквідації (ІІ кат.).

Нагороджений Почесною грамотою МОН України. Автор понад 100 наук. праць, у т.ч. з монограф, 5 навч. посіб.

Л-ра: Географічний факультет у персоналіях: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю та ін. К., 2008.

М.Д. Гродзинський