Русаков М.Г.

Русаков М.Г.
Життєпис:

Русаков Максим Григорович (21.04.1906, с. Тимновичі Чернігів. губ., тепер Семенівський р-н Чернігів. обл. – 1970, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., економіко-географ.

Закінчив 1929 кредит. ф-т Київ. кооперативного ін-ту. 1929 – інструктор С.-г. і Держ. банку (м. Хабаровськ). 1931 – асп. Київ. інж.-екон. ін-ту. 1933 асист. з екон. географії, доц. Вищої с.-г. комуніст. школи. 1933-34 декан ф-ту Київ. інж.-екон. ін-ту. 1946 старш. викл. Київ. пед. ін-ту ім. О.М. Горького. 1946-49 зав. каф. географії,  1949-50 заст. дир. наук. і навч. частини Учит. ін-ту. 1950-51 доц. Київ. пед. ін-ту ім. О.М. Горького.

У Київ. ун-ті: з 1952 зав. каф. методики географії,  з 1955 доц. каф. географії, з 1956 доц. економічної географії каф. З 1959 – наук. співроб. наук.-метод. каб. заочної освіти в галузі геогр.-економ. наук при Київ. ун-ті. Канд. дис. з геогр. характеристики Дрогобичської обл. (1949). 1961 доц. Укр. с.-г. Академії. Нагороджений орденом Червоної Зірки  (1943), медаллю “За Перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.” (1945). Автор 24 наук. праць.

Осн. праці: Основні вимоги до лекцій з географічних дисциплін у вищій школі. К., 1957; Методика краєзнавчих досліджень населеного пункту та його околиць: В 2-х ч. К., 1958-1959; Маршрут науково-географічних екскурсій по Києву і його околицях. К., 1960; Київ – столиця Радянської України. К., 1960.

Л-ра: Географи Київського університету. Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003; Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.

Я.Б. Олійник