Савицька О.В.

Життєпис:

Савицька Олена Вікторівна (03.07.1977, м. Городок Хмельн. обл.), канд. геогр. наук, доц., географ-геоеколог.

Закінчила 1999 географічний ф-т Київ. ун-ту за спец. “фізична географія та геоекологія”. Проходила 2000-01 стажування в Берлінському ун-ті імені Гумбольдта (Німеччина). У Київ. ун-ті на каф. фізичної географії та геоекології геогр. ф-ту: з 2003 асист., з 2008 доц. Канд. дис. “Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста (на прикладі міст Києва і Берліна)” (2003).

Сфера наук. інтересів: геоекол. дослідження міськ. середовища, зокрема, стану та структури відкритих просторів сучас. міст; теорет. та методол. аспекти естетико-ландшафт. аналізу довкілля; ландшафт. планування,  ландшафт. дизайн.

Відзначена Дипломом Президії НАН України (2000). Автор 30 наук.  праць, 2 навч. посіб.

Осн. праці: Естетика ландшафту. К., 2005; Ландшафтознавство.  К., 2008.

Л-ра: Географічний факультет у персоналіях. К., 2008.

М.Д. Гродзинський