Савицький В.М.

Савицький В.М.
Осн. праці::
Відходи виробництва і споживання та їх вплив на ґрунти і природні води: Навч. посіб. К., 2007 (у співавт.).
Життєпис:

Савицький Віктор Миколайович (25.04.1948, смт. Калинівка, тепер м. Калинівка Вінниц. обл.), канд. хім. наук, старш. наук. співроб., доц. гідрохімік.

Закінчив 1972 хімічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. “хімік-неорганік”. Навчався 1967–68 в Карловому ун-ті (м. Прага, Чехословаччина). У Київ. ун-ті на географічному ф-ті: 1974-75 мол. наук. співроб., 1975-77 старш. інженер, 1978-99 старш. наук. співроб. гідроекології та гідрохімії ПНДЛ, з 2000 доц. гідрології та гідроекології каф. Канд. дис. “Порівняльна характеристика амінотіо- і аміноселеноціанатних сполук деяких металів” (1976).

Сфера наук. діяльності: дослідження хім. складу та ін. властивостей природних, природ. техногенних об’єктів довкілля, гідрохім. дослідження і моніторинг поверхневих природ. вод, вивчення стоку хім. речовин з річковими водами, розробка і реалізація заходів, пов’язаних з утилізацією осадів стічних вод. Чл. ред. колегії наук. зб. “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”. Відзначений дипломами Мінвузу УРСР за наук. роботи, виконані за держбюджетною тематикою (1983, 1997).

Автор понад 100 наук. праць, 3 монографій у співавт., 5 навч. і навч.-метод. публікацій, нормат.-техн. документів, авт. свідоцтва на винахід, патентів України.

Л-ра: Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. К., 2000; Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи / За ред. В.К. Хільчевського. К., 2004; Географічний факультет у персоналіях. К., 2008.

В.К. Хільчевський