Сердюков В.М.

Сердюков В.М.
Осн. праці::
Методические указания по фотограмметрической съемке архитектурных памятников. М., 1977 (в соавт.); Фотограмметрия. М., 1983; Аэрокосмические методы географических исследований. К., 1987 (в соавт.); Прикладная фотограмметрия. К., 1993 (в соавт.).
Життєпис:

Сердюков Віктор Михайлович (07.06.1925, м.Харбін, Манчжурія – 07.01.2002, м. Київ), д-р техн. наук, проф., геодезист, фотограмметрист.

Закінчив 1950 Моск. ін-т інженерів геодезії і картографії, 1963 Моск. ін-т землеустрою, геодез. ф-т, асп-ру КІБІ. Викладав 1955-60 у Київ. топографічному технікумі. У Київ. ун-ті на геодезії та картографії каф.: 1976-91 проф., з 1980 зав. каф. Канд. дис. “Аерофотогеодезичні методи інженерних пошуків” (1962). Працював у КІБІ: асист., доц., з 1973 проф. каф. автоматизації геодез. вимірювань. Засновник та лідер наук. школи інж. геодезії та фотограмметрії.

Сфера наук. досліджень: застосування аеро- і космозйомки у вишукуванні та проектуванні інж. споруд, дослідження динаміки зсувів, явищ просідання та ін. несприятливих рельєфоутворюючих процесів (інж. фотограмметрія); розвиток теорії й методики оцінки та техн. контролю якості робіт, вдосконалення геодез. і фотограмметричних приладів (окремі конструктивні вирішення); проблеми автоматизації в інж. фотограмметрії; обґрунтування стереофотограмметричних побудов і зйомок та підвищенню їх точності при розв’язанні інж. задач. Нагороджений орденами: Великої Вітчизняної війни І ступеня, Слави ІІ, ІІІ ступенів, медаллю “За відвагу”. За винахід геодез. приладу удостоєний Срібної медалі ВДНГ СРСР (1984).

Автор 130 наук. праць, 15 навч. посіб. та монографій. За кер. С. розроблено п’ятимовний словник з дистанційного зондування Землі. Підготував 4 канд. наук.

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Географічна енциклопедія України: В 3 тт. К., 1989; 1990; 1993. Т.3; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 1999. Вип. 3; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2005. Вип. 10.

А.М. Молочко