Сергієнко Б.П.

Сергієнко Б.П.
Життєпис:

Сергієнко Борис Петрович (26.06.1933, м. Запоріжжя), канд. геогр. наук, доц., геодезист, географ-картограф.

Закінчив 1956 Київ. ун-т зі спец. “географ-картограф”, 1966 асп. ун-ту. Працював в Укр. аерогеодезичному п-ві Гол. Управ. геодезії та картографії МВС СРСР: 1956-59 інженер-ред., 1959-63старш. інженер-ред. У Київ. ун-ті на геодезії та картографії каф.: з 1966 асист., старш. викл., 1979-2000доц. Один з активних організаторів навчання військ. картографів України у Київ. ун-ті за програмою підготовки з ліцензованої спец. картографія (з 1993).

Член ДЕК зі спец. “картографія”. Наук. кер. проведення літніх навч. практик військ. картографів (перший випуск 1998). Канд. дис. (наук. кер. проф. А.С. Харченко) “Совершенствование изображения сезонных изменений гидрографической сети на топографических картах” (1969). З 2000 читає лекції зі спец. курсів на громад. засадах. Провід. викл. нормат. і спец. курсів з геодезії, топографії, розробки загальногеографічних карт. Розробив лекції з ряду дисциплін геодез. і картографічного спрямування. Сфера наук. досліджень: проблеми вдосконалення топографічного та загальногеогр. картографування, використання картографічних і геодез. методів у інж. практиці.

1987-89 працював за направленням Мінвузу СРСР в ун-ті ім. А. Нетто (респ. Ангола): читав лекції з геодезії, топографії та картографії; опублікував 3 підруч. португальською мовою з геодезії, топографії і картографії. Активний учасн. з’їздів Геогр. тов-тв СРСР, України, міжн., союзних, респ. і вузівських конф. Автор 43 наук. праць, 4 навч.-метод. посіб.

Л-ра: Географи Київського Університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Персоналії // Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. К., 2003. Вип. 8.

А.М. Молочко