Щур Ю.В.

Щур Ю.В.
Життєпис:

Щур Юрій Володимирович (02.10.1938, м. Київ), канд. геогр. наук, доц.

Закінчив 1965 географічний ф-т Київ. ун-т. 1965-70 інженер, мол. наук. співроб. відділу картографії Сектора географії НАН України. У Київ. ун-ті: з 1970 асист., наук. співроб., з 1994 доц. географії України каф. Канд. дис.: “Методика ландшафтно-картографічного аналізу геосистем та фізико-географічних процесів з метою раціонального природокористування (на прикладі природних зон України)” (1992).

Сфера наук. досліджень: ландшафтне картографування, картографування фіз.-геогр. процесів; основи активного туризму та безпеки життєдіяльності. Учасн. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Автор більше 80 наук. праць.

Осн. праці: Несприятливі природні процеси на території України: Карта масштабу 1:750 000. К., 1986; Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування УРСР: Київське Придніпров’я. К., 1988; Ландшафтні основи радіомоніторингу 30-км зони ЧАЕС. К., 1992; Спортивно-оздоровчий туризм. К., 2008; Безпека життєдіяльності. К., 2008.

О.Ю. Дмитрук