Шишацький В.Б.

Шишацький В.Б.
Життєпис:

Шишацький Віктор Борисович (10.07.1972, м. Пирятин Полтав. обл. – 26.08.2009, м. Київ), канд. геогр. наук, доц., соціо-економіко-географ.

Закінчив 1994 економічної і соціальної географії каф. Київ. ун-ту, 1997 асп-ру ун-ту. Водночас працював інженером на каф. за сумісн. З 1997 асист. каф. екон. і соц. географії Київ. ун-ту, 2004-07 навчався в докт-рі ун-ту, водночас  працював доц. за сумісн.

Канд. дис. “Територіальна організація промислового виробництва Столичного суспільно-географічного району” (1998). Читав курси: “Електоральна географія”, “Географія населення”, “Регіон. соц.-екон. географія”, “Основи районного планування”. Фахівець у галузі географії населення, політ. (електоральної) географії, регіон. соц.-екон. географії. Автор 50 наук. праць.

Осн. праці: Електоральна географія – новий напрямок суспільної географії в Україні. Економічна і соціальна географія. К., 2002. Вип. 53; Електоральні регіони України: підходи до виділення та делімітації / “Наукові записки” ін-ту пол. і етнонац. досліджень НАН України. К., 2004. Вип. 27.; Електорально-географічна поляризація в Україні як чинник регіональної дестабілізації держави. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. Географія. К., 2006. Вип. 53.; Вплив етнолінгвістичного фактору на електорально-географічний простір України. Регіональні проблеми України.: Зб. наук. праць. Херсон, 2007.

Л-ра: Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. К., 2007; Географічний факультет у персоналіях / Я. Олійник, С. Бортник, М. Гродзинський, О.Дмитрук та ін. К., 2008; Географічному факультету – 75.  К., 2008.

Я.Б. Олійник