Шматок В.І.

Осн. праці::
Екологічні та ресурсовідтворні функції торфових земель. К., 1998 (у співавт.); Міграція цезію-137 в меліорованих торфових агроландшафтах. К., 1999 (у співавт.).
Життєпис:

Шматок Віктор Іванович (01.01.1961, с. Білошицька Слобода Корюківського р-ну Чернігів. обл. – 2001), канд. геогр. наук, доц.

Закінчив 1985 фізичної географії каф. Київ. ун-ту, 1996 асп-ру Ін-ту Ґрунтознавства і Агрохімії, 1999 докт-ру Ін-ту Ґрунтознавства і Агрохімії. 1985-99 старш. наук. співроб. Ін-ту гідротехніки і меліорації УААН. У Київ. ун-ті 1991-2001 на географічному ф-ті: з 1995 асист., з 1997 доц. каф. фіз. географії, з 1999 старш. наук. співроб. НДЧ, з 2000 доц. каф. фіз. географії та геоекології.

Канд. дис. “Вплив засобів використання осушених торфових ґрунтів на їх продуктивність і якісні зміни органічної речовини” (1993). Розвивав і викладав курси: “Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів”, “Агроекологія”, “Основи екології”, “Основи агроекології”, “Міжнародна екол. політика”, “Охорона та раціональне використання зем. ресурсів”.

В лип.-трав. 1999 провів практику з ґрунтознавства в Канівському заповіднику для студентів-географів. Лауреат стипендії КМ України для молодих вчених. Дійсн. чл. Укр. геогр. тов-ва, Міжн. асоціації ландшафт. екології, чл. Міжн. комітету по зрошенню і дренажу.

Автор понад 40 наук. праць, наук.-практ. рекомендацій.

Л-ра: Географи Київського університету. Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. – К., 2003.

М.Д. Гродзинський