Сілецький Ю.А.

Сілецький Ю.А.
Життєпис:

Сілецький Юрій Андрійович (14.10.1962, м. Станіславів, тепер м. Івано-Франків.), канд. геогр. наук, старш. наук. співроб., геоморфолог, фізико-географ.

Закінчив 1987 географічний ф-т, 2003 економічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1991-92 наук. співроб., з 1993 старш. наук. співроб., з 1998 зав. Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища НДЛ географічного ф-ту. Канд. дис. “Долинно-річкові геокомплекси: структура, класифікація, проблеми природокористування (на прикладі долини Південного Бугу)” (1992).

Сфера наук. досліджень: вивчає питання структурних досліджень природ. утворень, як елементів довкілля; питання методології, теорії та методики еколого-геоморфологічних досліджень, питання масоенергообміну природ. та природно-антропогенних утворень.

Автор понад 50 наук. праць, співавтор 5 монографій.

Осн. праці: Основи екологічної геоморфології. К., 2000 (у співавт.); Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія. К., 2001 (у співавт.); Пошана учителю. К., 2005 (у співавт.); Географічні основи охорони навколишнього середовища. К., 2006 (у співавт.).

Л-ра: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. К., 2008.

С.Ю. Бортник