Синявський А.С.

Синявський А.С.
Осн. праці::
История всемирной торговли в связи с промышленностью. К., 1896. Ч.1. (в соавт.); Україна і Близький Схід у світі геополітики (Проблема торговельних зв’язків). К., 1927; Сучасна економіка Єгипту в зв’язку з розвитком українсько-єгипетської торгівлі. К., 1929.
Життєпис:

Синявський Антін Степанович (12.07.1866 с. Веприк Васильківського пов. Київ. губ. –  02.02.1951, м. Сімферополь), д-р геогр. наук, проф., економіко-географ.

Закінчив 1889 Київ. ун-т. 1889 – на засланні в Шенкурську. З 1890 студент природн. ф-ту Новоросійського ун-ту. 1893 – лектор Одес. військ. школи. 1894  лектор Вищих Жіночих Курсів та приват-доц. Новоросійського ун-ту. Магіст. дис. 1898 захищена у Варшав. ун-ті, отримав ад’юнкт-доцентуру гірничої статистики. 1899  дир. комерц. шкіл Мін-ва фінансів у Лодзі.

1901-18 – дир. Катеринославського комерц. уч-ща; асист., доц. з гірничої статистики, з 1910 проф. Гірничого ін-ту. 1919 зав. каф. політекономії Укр. ун-ту (м. Кам’янець-Подільський), проф. і зав. каф. економіки, географії та світового госп-ва Ін-ту зовн. відносин, співроб. каф. сіл. гос-ва Київ. ІНО.

1931-34 – зав. каф. екон. географії Укр. відділення Благовіщенського агропедінституту, зав. каф. фіз. географії у Владивостоцькому пед. ін-ті. 1934-36 – організатор і зав. каф. географії Сталінградського пед. ін-ту. 1936-39 – зав. каф. фіз. географії Кримського пед. ін-ту. 1939-42 – проф. Кабардино-Балкарського пед. ін-ту. 1944-45 – проф. Ростовського ун-ту. 1945-47 – зав. каф. географії Чернів. ун-ту. 1947-49 – проф. Кіровогр.. 1949-50 – Красноградського пед. ін-ту.

Фахівець у галузі розвитку теорії екон. районування. Сфера наук. досліджень: геогр. проблеми України. Новатор у геополіт. дослідженнях укр. економіки.  Автор бл. 150 наук. праць.

Л-ра: Географи Київського університету. Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін.  К., 2003; Географічний факультет у персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2008.

Я.Б. Олійник