Сирота Н.П.

Сирота Н.П.
Життєпис:

Сирота Ніна Павлівна (17.01.1923, м. Київ), канд. геогр. наук, доц.

Закінчила 1950 географічний ф-т Київ. ун-ту фізичної географії каф., 1955 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1955 старш. викл.,  1961-87 доц. каф. фіз. географії, заст. декана заочного відділу геогр. ф-ту на громад. засадах. Кер. наук. студ. гуртка фіз. географії Київ. ун-ту. Канд. дис. “Житомирское Полесье: физико-географическая характеристика” (1955).

Розробила і читала спец. курси: “Проблеми фіз. географії материків”, “Закономірності розвитку геогр. оболонки”. Наук. інтереси: комплекс. вивчення природи Полісся, вплив фіз.-геогр. процесів на структуру ландшафтів регіонів України. Чл. ред. колегії міжвідомчого наук. зб. “Фізична географія і геоморфологія”.

1959 учасн. Всесоюз. наради з ландшафтознавства (м. Рига). Нагороджена медалями: “За Перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.”, “За доблесну працю”. Автор понад 50 наук. праць.

Осн. праці: Ландшафты Киевской области и их хозяйственные трансформации. // Физическая география и геоморфология, 1980. №23; Законогмерности развития географической оболочки. К., 1980; Изменение ландшафтной стурктуры физико-географических районов в Украинском Полесья под вохздействием антропогенных факторов. // Физическая география и геоморфология, 1983. №30.

Л-ра: Географи Київського університету / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук та ін. К., 2003.

М.Д. Гродзинський