Смородинцева А.Ф.

Смородинцева А.Ф.
Життєпис:

Смородинцева Анастасія Федорівна (02.05.1904, м. Любеч, тепер Чернігів. обл. – 1990, м. Київ), канд. геогр. наук, доц.

Закінчила 1934 екон. відділення історичного ф-ту Київ. ун-ту із спец. “викл. екон. дисциплін”, 1938 асп-ру економічної географії каф. ун-ту.

У Київ. ун-ті працювала 1956-61 старш. викл. каф. екон. географії Канд. дис. “Монгольская народная республіка (Экономико-географическая характеристика)” (1950). Досліджувала питання регіон. екон. географії. Автор 10 наук. праць.

Осн. праці: Монгольська Народна Республика. К., 1951; Методика проведення спецсемінару в педінституті по курсу “США”. К., 1954; Народна Республіка Болгарія (економіко-географічна характеристика). К., 1957.

Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д. та ін. К., 2003.

Я.Б. Олійник